Producten

Wilt u zich als accountantskantoor onderscheiden in de nieuwe wereld? Met deze actualiteit en de kansen ben ik in 2013 begonnen om marketingconcepten te ontwikkelen voor accountants. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

Koers 010
In 2013 heb ik een evenement voor 20 accountants georganiseerd.
Pijlers: Positionering, imago en verbinding. Ik heb sprekers uitgenodigd die ankers aanreikten voor innovatietrends, nieuwe bedrijfsmodellen en imago. Daarna het voeren van follow-up gesprekken incompany. Lees meer

Cultuurverandering en gedrag (koers sessies)
Samen met partners wordt de huidige en gewenste cultuur vormgegeven door kernwaarden vast te stellen. Door bepaalde bewustwordingsmethodes in te zetten, zoals: Spellen, workshops, brainstormsessies, leiderschap en persoonlijke coaching.

Marketingcommunicatieadvies
Nadat kernwaarden zijn vastgesteld en dus de interne communicatie, volgt een strategie.Dit begint intern en wordt door vertaald naar extern. Zodra de organisatie heeft vastgesteld welke imago het wil uitstralen, wordt er een marketingplan opgesteld.

Strategische bedrijfsevenementen
Een live contactmoment met klanten, leveranciers en het personeel op maat.